Yapısal Olmayan Elemanların Sismik Tasarımı

Yapısal olmayan elemanlar, bir binanın ya da yapının taşıyıcı sistemi haricindeki bileşenleri ifade eder. Yıllar süren deneyimler, bilgi birikimleri ve mühendislik hizmetleri kapsamında bir yapının tasarımında ele alınan öncelikli tasarım kriterleri yapısal bileşenleri (kolon, kiriş, taşıyıcı duvar, çatı, temel sistemleri, birleşim detayları vb.) içermekteydi. Bir binanın depreme dayanıklı olmasının temini bu kriterlerin sağlanması durumunda yeterli bulunmaktaydı.

Yapısal Elemanlar (Kolon, Kiriş, Döşeme, Temel vs.)

Yapısal olmayan elemanlar (Aydınlatmalar, Elektronik Eşyalar, Kombi, Mimari Elemanlar, Havalandırma Üniteleri vs.)

İlerleyen yıllarla konut ihtiyacının karşılanması, daha yüksek kapasite talep eden yapıların temini neticesinde ve yaşam kriterlerimizin gelişmesiyle beraber bir yapıdan beklenen performans kriteri de yükselmiş oldu. Ayrıca geçmiş tecrübelerden alınan dersler, bir yapının taşıyıcı olmayan sistemlerin tasarımının önemini ve bunların depreme karşı yeterli performansı sergilemesi beklentisini doğurdu; çünkü, bugüne kadar yaşanılan depremlerde ölüm ve yaralanmalar, maddi kayıplarla sonuçlanan felaketler bu elemanların korunmasını kaçınılmaz ve gerekli bir konu haline getirdi.

Yapılan araştırmalara göre, 1999 İzmit Depremindeki yaralanmaların %50’si ve ölümlerin %3’ü yapısal olmayan elemanlardan kaynaklanmıştır. (AHEP 2004)

Yapılan araştırmalara gore yine İzmit Depremindeki maddi kayıpların %30’unu mobilya, beyaz eşya, elektronik eşya ve diğer değerli eşyaların oluşturduğu tahmin edilmektedir.

Sadece ülkemizde değil dünya genelinde birçok maddi ve manevi kayıplar içerisinde yapısal olmayan elemanların payı oldukça yüksektir. NEHRP raporuna gore; bir binada yapısal olmayan elemanların maddi değeri yapısal elemanların 5 katından daha fazladır. Burada görülüyor ki gerek konutlar gerekse işyerlerindeki elemanların depreme karşı sismik korumalarının yapılması hayati önemlidir.

Bu değerlendirmelerle beraber konusunda uzman ve deneyimli kurumlardan profesyonel destek alınması da bir o kadar önem arz etmektedir. Geçmiş deneyimler gösteriyor ki, teknik yönden yetersiz sismik koruma güvenlik riskini artırmaktadır. Bu konu hakkında sergilenecek tutumların önemi oldukça büyüktür. Geçmiş yıllardan bugüne yapılan çalışmaların incelenmesi üzerine yazılmış makaleye ilgili linkten ulaşabilirsiniz.

Sonuç olarak, deprem kuşağında bulunan ülkemizde olası tehlikeleri minimize etmek hem konutlarda hem de işyerlerinde kesintisiz kullanımı mümkün kılarak daha kaliteli ve verimli bir yaşam sunacaktır.

Kaynak:

FEMA E-74 Reducing the Risks of Nonstructural Earthquake Damage: A Practical Guide

Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, 2007

Selami Tosun
DKM İnşaat ve Danışmanlık A.Ş. / Ar-Ge Mühendisi

 
 
DKM İnşaat; SİSMİK Koruma,TİTREŞİM Kontrolü ve SES Yalıtımı konularında PROJE - DETAY ÇÖZÜMLERİ,

MALZEME TEDARİĞİ HİZMETLERİ vermektedir.