DKM İnşaat Genel Müdür’ü Volkan Dikmen ‘’Titreşim Kontrol Elemanları, Binalarda Yapısal Olmayan Elemanların Sismik Tasarımı’’ konulu sunumu gerçekleştirdi.

DKM İnşaat Genel Müdür’ü Volkan Dikmen 19 Eylül 2017 Salı günü TMMO Makine Mühendisleri Odasında Online ‘’Titreşim Kontrol Elemanları, Binalarda Yapısal Olmayan Elemanların Sismik Tasarımı’’ konulu sunumu gerçekleştirdi.

Sunum içeriğinde;

 1. Titreşim
 2. Tesisatta Gürültü ve Titreşimin Olduğu Yerler
 3. Titreşim Yalıtımı ve Amacı
 4. Titreşim Alıcıların Seçim Kriteri
 5. Titreşim Kontrol Sistemlerinin Seçimi
 6. Mekanik Titreşim Yalıtımında Kullanılan Elemanlar
 7. Yapısal ve Yapısal Olmayan Elemanlar
 8. Sismik Korumanın Temel Faydaları
 9. Sismik Koruma Hesabı
 10. Mekanik Tesisat Bileşeni
 11. Sismik Koruma Esasları
 12. Sismik Koruma Elemanları konularına yer verildi. Mekanik ve Elektrik ekipmanların oluşturduğu titreşim; gürültü, yüksek gerilmeler, aşınma, malzeme yorulması gibi istenmeyen sonuçlara neden olduğunu, önlem alınmadığı takdirde maddi ve manevi kayıplara yol açacağını belirtti. Titreşim yalıtımı yapılacak olan ekipmanın türü, bulunduğu yer, ağırlığı ve ağırlık merkezinin yeri, ebadı, çalışma hızı göz önüne alarak gerekli hesaplamalar yapılmalıdır. Hesaplamalar sonucu cihazlara uygun olan modüler titreşim alıcılar, kauçuk ayaklar, yaylı kombine titreşim askıları, çelik yaylar, hava yayları, çelik veya beton kaideler, kauçuk genleşme parçaları gibi titreşim alıcı malzemeler kullanılmalıdır.

Yapısal olmayan elemanlar bir binanın ya da yapının taşıyıcı sistemi haricindeki bileşenleri ifade eder (aydınlatmalar, elektronik eşyalar, mekanik ve elektrik tesisat bileşenleri). Yapılan araştırmalara göre, 1999 İzmit Depremindeki yaralanmaların %50’si ve ölümlerin %3’ü yapısal olmayan elemanlardan kaynaklanmıştır. (AHEP 2004) Yapısal olmayan elemanların sismik korumasının en önemli amacı; deprem sırasında tesisatın ve cihazların yerinden koparak etrafındaki ekipman ve insanlara zarar vermesini engelleyerek can ve mal kaybını engellemektir. Jeneratör, sprink hatları, merdiven basınçlandırma fanları gibi acil önlem ekipmanlarını koruyarak depremlerden sonra oluşacak yangınlarda kaçış ve müdahale yollarını açmaktadır.  

Sismik Sınırlayıcılar, Kauçuk bağlantı elemanları, çelik halatlar, sabit bağlantı elemanları, rod kelepçeler, ankraj elemanları, genleşme parçaları gibi sismik koruma malzemeleri kullanılır.

Volkan Dikmen, “Genel olarak uygulanan akustik ve titreşim kontrol önlemleri (esnek ve güçsüz bağlantılar) tesisat ve ekipmanların deprem esnasındaki riskini yaklaşık 2 kat oranında arttırmakta olduğunu belirterek, bu sebeple detay çözümleri Akustik, Titreşim ve Sismik açıdan birlikte değerlendirmelidir “dedi.

 
 
DKM İnşaat; SİSMİK Koruma,TİTREŞİM Kontrolü ve SES Yalıtımı konularında PROJE - DETAY ÇÖZÜMLERİ,

MALZEME TEDARİĞİ HİZMETLERİ vermektedir.